Aïllament tèrmic en una vivenda

En aquest projecte ens centrem en l’eficiència energètica per a fer més confortable una vivenda construïda fa pocs anys. També reduirem els consums de calefacció i aire condicionat. Després de fer un estudi de les condicions tèrmiques en l’interior de la casa, triem la cel·lulosa insuflada com a material més adient per a dur a terme aquesta intervenció.

Hem insuflat a les càmeres de les parets i a sota de tota la coberta de la vivenda. Aquesta metodologia consisteix en accedir a la càmera d’aire que queda en mig de la paret i emplenar-la amb cel·lulosa. En el cas de la sotacoberta queda aïllada tota la superfície sota les teules.

Aquest aïllament és lliure de químics tant en la seva composició com en la instal·lació i per tant estem parlant d’un treball que no perjudica ni a la salut de les persones que viuen a la casa, ni als operaris ni al medi ambient.