La nostra col·laboració en la revista Eco-Habitar consisteix en la redacció de monogràfics que parlen de disseny interior i salut, de l’utilització de materials saludables i sostenibles a l’interior de les nostres vivendes, de l’eficiència energètica en els espais interiors.

EcoHabitar és una revista independent realitzada per un equip d’especialistes, amb continguts tècnics i rigorosos per ajudar als professionals i a les persones interessades en una sostenibilitat real aportant solucions viables i pràctiques. La trobaràs en els Col·legis d’Arquitectes i en establiments especialitzats trimestralment.