La nostra col·laboració en la revista Eco-Habitar consisteix en la redacció de monogràfics que parlen de disseny i salut a l’interior de les nostres vivendes i en general en els espais interiors.

EcoHabitar és una revista independent realitzada per un equip d’especialistes, amb continguts tècnics i rigorosos per ajudar als professionals i a les persones interessades en una sostenibilitat real, aportant solucions viables i pràctiques. La trobaràs en els Col·legis d’Arquitectes i en establiments especialitzats trimestralment.